EL NOSTRE ESTUDI

nb arquitectes

Estudi fundat el 1996 per Ignasi Salas i Gabriel Sastre, té com vocació la bona pràctica professional, posant atenció al procés de disseny i constructiu. En aquest treball s'involucra un despatx multidisciplinari amb oficines a Palma de Mallorca i Pollença. Equip que forma una societat estructurada en un estudi especialitzat en el sistema BIM. Treballen habitualment amb sistemes CAD i desenvolupen completament els projectes, incloent la definició precisa de materials, realitzen estats d'amidaments, instal·lacions (normalment amb la col·laboració de despatxos d'enginyeria), control de qualitat, estudis i plans de seguretat i seguiment de l’obra així com representacions tridimensionals. 

Ignacio Salas Pons
Gabriel Sastre Vicenç

Tot dos arquitectes per l’Escola Técnica Superior d'Arquitectura de Barcelona. Des de 1996 formen despatx d’arquitectura des de el que realitzen obres diverses, treballs d’arquitectura i urbanisme per clients privats i per les distintes entitats de l’administració pública. El despatx està format per una sèrie de personal fixe així como de una sèrie de col·laboradors externs pel desenvolupament de les diferents fases del projecte.