EL NOSTRE ESTUDI

nb arquitectes

L'estudi va ser fundat el 1996 per Ignasi Salas i Gabriel Sastre i té com vocació la bona pràctica professional, posant atenció al procés de disseny i constructiu. En aquest treball s'involucra un despatx multidisciplinari amb oficines a Palma de Mallorca i Pollença. L'equip forma una societat estructurada en un estudi especialitzat en el sistema BIM. Habitualment treballem amb sistemes CAD i desenvolupem completament els projectes, incloent la definició precisa de materials, realitzem estats d'amidaments, instal·lacions (normalment amb la col·laboració de despatxos d'enginyeria), control de qualitat, estudis i plans de seguretat i seguiment de l’obra així com representacions tridimensionals. 

Ignaci Salas Pons
Gabriel Sastre Vicenç

Tot dos arquitectes per l’Escola Técnica Superior d'Arquitectura de Barcelona. Des de 1996 formen despatx d’arquitectura, realitzant obres diverses, treballs d’arquitectura i urbanisme per a clients privats, així com per a les distintes entitats de l’administració pública. El despatx està format per un equip fixe i una sèrie de col·laboradors externs pel desenvolupament de les diferents fases dels projectes.