Príncipe Hotel - Turístic - 2018

La intervenció es projecta a un establiment hoteler construït a finals dels anys 60, a ple boom turístic de les Balears i emplaçat a un entorn amb una intensa activitat i implantació turística. L'edifici de sis plantes conserva certes virtuts, s'alça auster sobre el solar i destaca la marcada horitzontalitat de les seves balconades.

 

L'hotel es trobava obsolet pel temps que corren, primera dècada del segle XXI, així doncs aprofitant l'oportunitat que brinda sa Llei turística Balear es va procedir a la renovació, modernització i ampliació de l'hotel.

 

La renovació ha abastat la totalitat de les habitacions existents i les zones comuns com són l'accés, la recepció, el vestíbul i el menjador. El pla de modernització, amb la intenció d'augmentar la categoria de l'establiment, contemplava la integració d'una zona de salut i SPA.

 

L'ampliació s'ha realitzat afegint una planta d'habitacions a l'edifici i un nou bloc vertical d'habitacions en el seu límit est.