Casa CR60 - Residencial - 2018

S’edifici es troba en un entorn urbà consolidat. Tot i estar envoltat d’altres construccions turístiques, es seu emplaçament ofereix unes vistes privilegiades a la mar.

 

El projecte proposa la recuperació d’un cert estil tipus vernacular-racionalista de l’arquitectura eivissenca dels anys 60 (els millors anys de l’arquitectura eivissenca amb la presència d’arquitectes com Broner, Sert, Elias Torres…) utilitzant elements i materials de l’arquitectura tradicional del lloc. L'expressió geomètrica del conjunt té per objecte aquesta aproximació intencionada al llenguatge de l’arquitectura de l’illa durant els anys 60.