Casa PV10 - Residencial - 2015

El projecte casa PV10 consisteix en la rehabilitació i ampliació d’una petita edificació urbana situada a una població de l’interior de l’illa de Mallorca. En aquesta ocasió, la intervenció s’efectua a un habitatge consistent en planta baixa al qual se l’hi remunten dues plantes mes, organitzant-se així un programa complet per un habitatge.

 

Aquest programa s’ajusta a la funcionalitat tradicional d’una família a on s’ordenen les activitats d’estar, cuinar i descansar, a traves de cada una de ses seves tres plantes.

 

Al fons del solar existeix un petit pati on es crea un espai benigne, el qual aporta alleujament a les reduïdes dimensions del solar i el qual vincula les dependències de l’edifici amb l’exterior.