Icon Rosetó Hotel - Turístic - 2017

 

En la reconversió a hotel de luxe de l’antic convent de ses germanes Reparadores, s’han valorat, conservat i recuperat els elements arquitectònics que mantenien el valor patrimonial d’un edifici que ha sigut objecte d'importants intervencions.

 

Destaca per un costat, la recuperació dels espasis gòtics de planta baixa i planta pis, i per l'altre la façana també de la mateixa època.

 

S’ha alliberat l'edifici dels elements que adulteraven la percepció unitària del conjunt, mentre que s’ha concedit al pati interior el paper protagonista que es mereix.