Ocimax Menorca - Públic - 2005

L’edifici s’incrusta al centre urbà de Maó a l’illa de Menorca, en una zona antigament dedicada a l'extracció de pedra i al cultiu del camp.

 

Envoltat de nombroses parcel·lacions angostes i allargades «trast», l’edificació és testimoni d’una fronda arbòria, notablement destacable entre el vermelló de les cobertes de teula àrab de l’entorn.

 

El projecte es presenta com dos volums, dos sòlids heterogenis encaixats entre si formant una peça irregular angulosa a vista d’ocell. Aquesta adició va permetre una estratègica construcció per etapes, l’edifici originari de Telefònica per una part, el propi edifici projectat i la plaça interior.

 

El nou volum de línies rectes i formigó presenta una sobrietat contemporània que provoca, a simple vista, la ruptura d’ambdues peces encaixades a la vegada entre si.